isso2Sieť typ Isso 2

Sieť Isso 2 je najčastejšie používaným typom sietí na plastové okná.

Výhodou ISSO sietí je ich montáž, pri ktorej nedochádza k mechanickému zásahu do rámu okna. Sieť sa časťou profilu, tzv. límcom, oprie o rám okna a prichytáva sa o tesnenie pomocou otočných držiakov, ktoré sú prinitované priamo na ráme siete.

Sieť Isso 2 sa vyrába v bielej a hnedej farbe, v imitácii dreva a v renolitovej fólii zlatý dub. Pri tomto type je možná aj výroba atypických sietí.

 

 


isso3Sieť typ Isso 3

Okenná Isso 3 sieť určená na plastové okná.

Montuje sa bez mechanického zásahu do konštrukcie okna. Sieť sa časťou profiu, tzv. límcom, oprie o rám okna a prichytáva sa o tesnenie pomocou otočných držiakov, ktoré sú prinitované priamo na ráme siete.

Sieť Isso 3 vyrába v bielej a v hnedej farbe.

 

 


isso4Sieť typ Isso 4

Okenná sieť Isso 4 určená na plastové okná.

Sieť Isso 4 spoločnosť Satia - okná s.r.o. dodáva v šiestich renolitových odtieňoch zhodných s povrchom nami dodávaných plastových okien v imitácii dreva.

Montujeme ich bez mechanického zásahu do konštrukcie okna. Sieť sa časťou profiu, tzv. límcom, oprie o rám okna a prichytáva sa o tesnenie pomocou otočných držiakov, ktoré sú prinitované priamo na ráme siete.

Okrem imitácii dreva sa sieť Isso 4 vyrába v bielej a hnedej farbe.

 

 


siet01Sieť 25 x 10

Pevná okenná sieť určená pre drevené a plastové okná.

Montujeme ich na exteriérovú stranu okna pomocou plastových úchytov, ktoré sú priskrutkované na ráme okna. Sieť je možné jednoducho demontovať potočením úchytov a vytiahnutím siete, napr. ak je potrebné umyť okno a pod.

Vyrába sa v bielej a hnedej farbe a v imitácii dreva zlatý dub (potlač).

 

 


siet02Sieť pevná 24 x 24

Pevná sieť určená pre montáž na drevené okná s okapnicou.

Väčšia hĺbka profilu (24 mm), umožňuje odsadenie siete od rámu okna a tým umožňuje jej montáž tam, kde nie je možné použiť sieť profilu s menšou hĺbkou.

Montujeme ich z exteriérovej strany na rám okna pomocou platových úchytov, ktoré sú priskrutkované v ráme. Pri vonkajšom pohľade sú úchyty skryté pod rámom siete.

Sieť 24 x 24 sa vyrába v bielej a hnedej farbe.

Tento typ siete je možné vyrobiť aj v atypickom oblúkovom vyhotovení.